Stampaj Me

3D Blokčići

Blokčići mogu biti sa štampom sa svih stana od jedne boje do punog kolora što je novitet u našoj zemlji. Po želji kupca se pravi veličina blokčića kao i broj listova unutrašnjosti koja može takodje da bude sa jednom bojom ili više boja odštampana.